vận chuyển bằng xe container
22
Th6
Vận chuyển bằng xe container

Các công ty vận chuyển đường bộ hàng hóa sử dụng các phương thức như xe tải, đường sắt, sà lan, đường biển và đường ống. Tuy nhiên, hầu hết các chủ hàng…

read more
Quy định vận chuyển đường thủy
15
Th6
Quy định vận chuyển đường thủy

Hình thức vận chuyển đường thủy được nhiều doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn trong quá trình vận tải hàng hóa nội địa và thế giới. Tùy thuộc vào nhu cầu của KH…

read more